ในยุคปัจจุบัน มีบรรจุภัณฑ์ (Packaging) มากมายหลากหลายรูปแบบให้เราได้พบเห็นและเลือกซื้อ หลักๆแล้วหน้าที่และความสำคัญของบรรจุภัณฑ์คือการปกป้องสินค้าให้อยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์ เหมาะสมกับสินค้า สะดวกต่อการขนส่ง และการออกแบบหน้าตาของบรรจุภัณฑ์ให้ดูดี มีความสวยงามโดดเด่น ผ่านการสร้างสรรค์โดยนักออกแบบ ทำให้มีความดึงดูด และน่าสนใจก็มีความสำคัญมากเช่นกัน เนื่องด้วยในปัจจุบันมีคู่แข่งทางการตลาดมากมายหลายแบรนด์ การสร้างสินค้าให้มีความโดดเด่นจึงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ แต่หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ยังมีส่วนอื่นๆที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ข้อหลักๆ ดังนี้

สารบัญ

1. การปกป้อง และป้องกัน (Protect)

บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้น จะต้องทำหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสินค้าที่อยู่ด้านในให้มีรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุด ไม่ยุบ บุบ สลาย เสียรูป ควรจะคงสภาพของสินค้าให้มากที่สุด เสียหายน้อยที่สุด หากเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหาร ก็ควรที่จะคงสภาพของอาหารให้ได้มากที่สุด ป้องกันความชื้น ฝุ่น แสงต่างๆ เพื่อให้ยืดอายุของสินค้าไว้ได้นาน

2. การสื่อสาร และการให้ข้อมูล (Inform)

ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์มีส่วนสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ยิ่งมีข้อมูลที่เด่นชัด ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า (Logo), ชื่อสินค้า, รูปภาพประกอบสินค้า, รายละเอียดส่วนประกอบของสินค้า, ขนาดและการบรรจุของสินค้า, ข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ตามกฎหมาย, ชื่อผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย, วันผลิตและวันหมดอายุ เป็นต้น เนื่องจากการมีข้อมูลของสินค้าที่ครบถ้วน จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้ามากยิ่งขึ้น

3. ช่วยดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal)

เนื่องจากในตลาดปัจจุบัน มีสินค้าต่างๆเกิดขึ้นใหม่มากมาย การทำให้สินค้าของเรามีความสวยงาม โดดเด่น จากนักออกแบบมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ จะช่วยให้สินค้าของเราโดดเด้งจากคู่แข่ง ทำให้ลูกค้าสนใจสินค้าของเราและหยิบขึ้นมาดูและจูงใจให้มีความน่าซื้อ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาด รูปร่างของบรรจุภัณฑ์ สีสัน ข้อความ การออกแบบ เป็นต้น และประเด็นสำคัญที่จะทิ้งไม่ได้คือ สินค้าของเราจะต้องมีคุณภาพ น่าซื้อ และมีจุดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง

4. ช่วยเพิ่มกำไร (Profit) และสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง, สามารถปกป้องสินค้าด้านในม และมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าที่ชัดเจน มีผลอย่างมากในการช่วยเพิ่มยอดขายให้ดียิ่งขึ้น เพราะบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนหน้าตาของสินค้า ที่ลูกค้าจะได้เห็นเป็นอันดับแรก เมื่อบรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ จะมีส่วนช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์สวย มีมูลค่า ส่งผลให้สามารถสร้างกำไรได้มากขึ้น

5. โปรโมชั่น (Promotion)

ส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการทำการตลาด ในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้อง และมีความพิเศษขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลาสำคัญ ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เพราะถูกสร้างและผลิตขึ้นมาอย่างจำกัด และเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับแบรนด์อีกด้วย

สรุป

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ที่ดี ใช้วัสดุที่แข็งแรง มีความสวยงามโดดเด่น มีความสำคัญอย่างมากไม่แพ้กับการผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เพราะบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนหน้าตาที่จะดึงดูดให้ลูกค้าสนใจตั้งแต่แรกเห็น บรรจุภัณฑ์ที่ดี จะช่วยให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จัก เป็นที่พูดถึง รวมไปถึงช่วยกระตุ้นยอดขายของสินค้า และเพิ่มฐานลูกค้าให้กับแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.bkkpaperbox.com , www.fastboxs.com